Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2019-11-01 v 44
14 - 19 EDAF85 EDAF85-0117 Tentamen i realtidssystem Tentamen IDA3 3T E210 2020-01-21 14:57
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
14 - 19 EDAF85 EDAF85-0117 Tentamen i realtidssystem Omtentamen IDA3 3T E421 2020-04-09 10:01
v 34 Ons 2020-08-19 v 34
14 - 19 EDAF85 EDAF85-0117 Tentamen i realtidssystem Omtentamen IDA3 3T C164 EDAF85 10 platser 2020-06-30 15:50
 
Omtentamen
 
Tentamen