Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2020-03-17 v 12
8 - 13 FAFF45 FAFF45-0217 Skriftlig tentamen Tentamen BME2 MA 9B-C 2019-03-14 16:01
v 17 Tis 2020-04-21 v 17
14 - 19 FAFF45, FFFN25, FYST20, FYST50 FAFF45-0217, FFFN25-0115, FYST20-0701, FYST50-1511 Skriftlig tentamen, Spektroskopi och materiens kvantmekaniska beskrivning, Tentamen Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME2, E4-fh, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2020-04-06 12:03
v 34 Mån 2020-08-17 v 34
8 - 13 FAFF45 FAFF45-0217 Skriftlig tentamen Omtentamen BME2 Fys:H421 2019-03-14 16:02
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp