Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Mån 2020-03-16 v 12
8 - 13 FFFN20, FYST23 FFFN20-0113, FYST23-0701 Teori Tentamen BME4-bf, F4-nf, FYST23, N4-nbm, N4-nf Fys:H421 2019-10-04 12:36
v 17 Lör 2020-04-25 v 17
8 - 13 FFFN20, FYST23 FFFN20-0113, FYST23-0701 Teori Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4-bf, F4-nf, FYST23, N4-nbm, N4-nf Fys:H421 2020-04-06 12:03
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp