Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2019-11-01 v 44
8 - 13 VVBF20 VVBF20-0111 Vägbyggnad Tentamen V3 MA 10G-J 2020-01-21 14:57
v 16 Fre 2020-04-17 v 16
8 - 13 VTVN15, VVBF20 VTVN15-0118, VVBF20-0111 Trafikteknisk analys, Vägbyggnad Omtentamen V3, V4-tv Sparta:B 2019-03-18 10:51
v 35 Fre 2020-08-28 v 35
8 - 13 VTVN15, VVBF20 VTVN15-0118, VVBF20-0111 Trafikteknisk analys, Vägbyggnad Omtentamen V3, V4-tv V:S2 VTVN15 inställd 2020-08-18 14:50
 
Omtentamen
 
Tentamen