Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Mån 2020-03-16 v 12
8 - 12 VTVF35 VTVF35-0110 Del 1 Tentamen IBYI2 3T E413 2019-03-20 11:01
v 16 Fre 2020-04-17 v 16
8 - 12 VTVF35, VVBF15 VTVF35-0110, VVBF15-0111 Del 1 Omtentamen IBYI2-3 3T C547 Gäller EJ nuvarande årskull 2019-03-20 10:59
v 17 Fre 2020-04-24 v 17
14 - 19 VTVF35, VTVF90, VVBF15 VTVF35-0210, VTVF90-0118, VVBF15-0211 Del 2, Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYI2-3, IBYV2 3T E421 VTVF35 och VVBF15 4 timmar , Gäller EJ nuvarande årskull 2019-03-20 11:07
v 23 Tis 2020-06-02 v 23
14 - 18 VTVF35 VTVF35-0210 Del 2 Tentamen IBYI2 3T E413 2019-03-20 11:01
v 34 Mån 2020-08-17 v 34
8 - 13 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0110, VTVF90-0118 Del 1, Design av väg- och gaturummet Omtentamen IBYI2, IBYV2 3T E421 VTVF35 4 timmar VTVF90 ges digitalt via Canvas 2020-08-05 14:41
v 35 Ons 2020-08-26 v 35
8 - 12 VTVF35 VTVF35-0210 Del 2 Omtentamen IBYI2 3T C547 2020-08-12 11:34
 
Omtentamen
 
Tentamen