Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2019-10-29 v 44
8 - 13 VFTN05 VFTN05-0110 Fastighetsbildningsprocessen Tentamen L4-fr Sparta:A VFTN05 30 platser 2019-11-07 08:07
v 17 Tors 2020-04-23 v 17
8 - 13 VFTN01, VFTN05 VFTN01-0110, VFTN05-0110 Fastighetsvärderingssystem, Fastighetsbildningsprocessen Omtentamen L4-fe, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) VFTN01 5 platser VFTN10 5 plaster 2019-06-25 08:53
 
Omtentamen
 
Tentamen