Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2020-03-17 v 12
14 - 17 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Tentamen BI3, MFST1 MA 8, Hela 2022-03-11 06:22
v 17 Ons 2020-04-22 v 17
14 - 17 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Omtentamen BI3, MFST1 V:S1-2 2019-06-26 09:06
v 34 Mån 2020-08-17 v 34
14 - 17 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Omtentamen BI3, MFST1 V:S2 2019-06-26 09:08