Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Mån 2020-01-13 v 3
8 - 13 FRTF01, FRTN05 FRTF01-0114, FRTN05-0114 Fysiologiska modeller och beräkningar, Tentamen Tentamen BME3, D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4-ssr Vic:2A-C FRTF01 60 platser FRTN05 60 platser 2020-02-06 13:59
v 16 Ons 2020-04-15 v 16
8 - 13 FRTN05 FRTN05-0114 Tentamen Omtentamen D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4-ssr Sparta:A 2019-03-25 11:28
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
8 - 13 FRTF01, FRTN05 FRTF01-0114, FRTN05-0114 Fysiologiska modeller och beräkningar, Tentamen Omtentamen BME3, D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4, Pi4-ssr MA 10C 2019-03-25 11:43
 
Omtentamen
 
Tentamen