Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2019-10-28 v 44
14 - 19 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, Pi4-ssr Vic:2C-D 2019-11-07 08:07
v 2 Tis 2020-01-07 v 2
8 - 13 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen, Tentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, Pi4-ssr MH:309A FMSF15 10 platser 2019-03-26 15:44
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
14 - 19 FMSF15, FMSN55, MASC03, MASM15 FMSF15-0115, FMSN55-0117, MASC03-0705, MASM15-0703 Tentamen, Tenta Omtentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, F4-fm, I4-fir, MASC03, MASM15, Pi4-biek, Pi4-fm, Pi4-ssr MH:227-228 2020-08-13 16:30
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp