Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Tis 2020-03-17 v 12
8 - 12 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C547-548, 3T E210 2019-03-19 14:02
v 16 Tors 2020-04-16 v 16
14 - 18 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C521 2019-03-19 14:04
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
8 - 12 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413 Digital hemtenta 2020-07-03 15:24
 
Omtentamen
 
Tentamen