Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Ons 2019-10-30 v 44
14 - 17 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110, FYSN17-0711 Tentamen Tentamen F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, N4-nf Vic:2A-B 2019-11-07 08:07
v 17 Ons 2020-04-22 v 17
8 - 13 FKFF05, FMFF30, FMFN01, FYSN17, FYST45 FKFF05-0218, FMFF30-0117, FMFN01-0110, FYSN17-0711, FYST45-1001 Skriftlig tentamen, Relativitetsteori, Tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen E4, F2, F4-aft, F4-es, F4-f, F4-nf, F4-tf, N4-nf, Pi2, W2 Vic:1B FMFN01/FYSN17 tenterar 3 timmar 2020-04-06 12:05
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp