Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Lör 2019-10-26 v 43
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Kårhusets Gasquesal Endast för de som skriver omtentamen 2019-11-07 08:06
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen B1, K1, W1 Vic:1-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen BI1, V1 MA 9, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen C1, D1 Vic:2-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen E1, I1 Vic:3-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen F1, N1, Pi1 MA 10, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Tentamen L1 MA 8, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade 2019-11-07 08:14
v 2 Lör 2020-01-11 v 2
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Kårhusets Gasquesal Endast för de som skriver omtentamen. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se." 2020-02-06 14:09
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Tentamen B1, K1, W1 Vic:1-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se. 2020-02-06 14:09
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Tentamen BI1, V1 MA 9, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se. 2020-02-06 14:09
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Tentamen C1, D1 Vic:2-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se. 2020-02-06 14:09
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Tentamen E1, I1 Vic:3-HELA Endast för de som är förstagångsregistrerade. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se. 2020-02-06 14:09
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Tentamen F1, N1, Pi1 MA 10, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se. 2020-02-06 14:09
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Tentamen L1 MA 8, Hela Endast för de som är förstagångsregistrerade. Missad anmälan? Kontakta studierektor@math.lth.se. 2020-02-06 14:09
v 12 Lör 2020-03-21 v 12
8 - 13 FMAA01, FMAA05 FMAA01-0319, FMAA05-0419 Delkurs A3, Delkurs B2 Tentamen B1, BME1, C1, D1, F1, I1, K1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, W1 MA 10, Hela, MA 8, Hela Se kurshemsida för A3, Ersätts av hemtentamen 2020-03-17 15:51
v 16 Ons 2020-04-15 v 16
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 8A-B, MA 9, Hela Ges på distans. Information till anmälda kommer 2020-04-07 11:21
  Lör 2020-04-18
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela Ges på distans. Information till anmälda kommer, Samtidigt som FMAA01 2020-04-08 14:36
v 34 Ons 2020-08-19 v 34
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0319 Delkurs B1 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483 2020-08-13 16:57
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
8 - 13 FMAA05 FMAA05-0419 Delkurs B2 Omtentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483, Samtidigt som FMAA01 delkurs A3 2020-08-14 10:27