Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Ons 2020-03-18 v 12
8 - 13 FAFN05, FYST21 Tentamen F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 Exam in light-matter interaction 2020-01-28 10:59
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FAFN05, FMFF05, FYST21 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FAFN05-0108, FMFF05-0108, FYST21-0701 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Statistisk termodynamik, Ljus-material växelverkan Omtentamen E4, F1-3, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 FAFA55, FMFF05 samt FAFN05/FYST21 4 timmar, FAFF10 3 timmar 2020-08-18 10:37
 
Omtentamen
 
Tentamen