Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 41 Fre 2019-10-11 v 41
10 - 12 FAFF10 Dugga F3 Kårhusets Gasquesal AF 2019-11-07 08:01
v 44 Fre 2019-11-01 v 44
14 - 19 FAFF10, FFFF10, FMFF15, FYSD13 FAFF10-0316, FFFF10-0117, FMFF15-0110, FYSD13-0911 Kvantformalism, Process- och komponenteknologi, Kvantmekanik och matematiska metoder, Process- och komponentteknologi Tentamen E4, E4-fh, E4-is, F3, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf Vic:1-HELA 2020-01-21 14:57
v 51 Mån 2019-12-16 v 51
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Tentamen F3 MA 10A-D 2020-01-21 14:57
v 3 Tors 2020-01-16 v 3
14 - 18 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Tentamen F3 MA 10E-H 2020-02-06 13:59
v 16 Tis 2020-04-14 v 16
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FMFF15 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FMFF15-0110 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen F3, I1, N4-nf, W1 MA 10H-J 2020-04-27 10:55
  Fre 2020-04-17
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FMFF05-0108 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Omtentamen F1-3 Kårhusets Gasquesal FAFF10 4 timmar, FAFA55 3 timmar 2019-03-13 07:30
v 17 Tors 2020-04-23 v 17
8 - 13 FAFA01, FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen E1, F1-3, M1, Pi1 Sparta:A-C FAFF10 4 timmar, OBS! FMFF01 3 timmar; 2019-04-08 10:12
v 34 Tors 2020-08-20 v 34
14 - 19 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder Omtentamen F3, N4-nf Fys:H421 2020-08-12 13:51
v 35 Tis 2020-08-25 v 35
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FAFN05, FMFF05, FYST21 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FAFN05-0108, FMFF05-0108, FYST21-0701 Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Ljus - materia växelverkan, Statistisk termodynamik, Ljus-material växelverkan Omtentamen E4, F1-3, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 FAFA55, FMFF05 samt FAFN05/FYST21 4 timmar, FAFF10 3 timmar 2020-08-18 10:37
  Tors 2020-08-27
8 - 13 FAFA01, FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen E1, F1-3, M1, Pi1 MA 9, Hela FAFA01, FAFA80, FAFF30 och FAFF40 ges på distans. FAFF10 samt FMFF01 ges på campus (MA 9). 2020-08-18 10:47
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp