Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Fre 2019-11-01 v 44
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, N4 Fys:H421 2019-03-05 10:20
v 17 Mån 2020-04-20 v 17
8 - 13 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design Distansundervisning pga. covid-19, Omtentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, N4 Fys:H421 FAFF01+FYST43 10 platser 2020-04-06 12:04
 
Distansundervisning pga. covid-19
 
Omtentamen
 
Tentamen
 
Flera Undervisningstyp