Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Fre 2018-11-02 v 44
14 - 19 VVRF10, VVRN40 VVRF10-0117, VVRN40-0117 Strömningslära, Strömning i naturliga vatten Tentamen MWLU2, V5-vr, W3, W5-vr Sparta:A-C 2019-01-08 17:41
v 17 Fre 2019-04-26 v 17
8 - 13 VVRF01, VVRN40 VVRF01-0107, VVRN40-0117 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Strömning i naturliga vatten Omtentamen MKAT2, MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:N2 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen