Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Mån 2018-10-29 v 44
14 - 19 VVRA01 VVRA01-0117 Delprov 1 Tentamen W1 MA 8, Hela 2018-11-02 14:53
v 49 Fre 2018-12-07 v 49
14 - 17 VVRA01 Dugga W1 MA 8, Hela 2019-01-08 16:20
v 17 Ons 2019-04-24 v 17
8 - 13 VVRA01, VVRF10, VVRN20, VVRN30 VVRA01-0117, VVRF10-0117, VVRN20-0114, VVRN30-0117 Delprov 1, Strömningslära, Vatten, samhälle och klimatförändringar, Kusthydraulik Omtentamen MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr V:N1 2019-09-06 16:54
v 35 Tors 2019-08-29 v 35
8 - 13 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Delprov 1, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar Omtentamen MWLU1-2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr V:N1 VVRN10 - 3 timmar 2019-09-06 16:54
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen