Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Tis 2019-03-19 v 12
8 - 13 FHLF15 FHLF15-0117 Hållfasthetslära, allmän kurs I Tentamen M2, MD2 Vic:1-HELA, Vic:2A 2019-09-06 16:54
v 17 Tors 2019-04-25 v 17
8 - 13 FHLF15, FHLN05 FHLF15-0117, FHLN05-0112 Hållfasthetslära, allmän kurs I, Beräkningsbaserad materialmodellering Omtentamen BME5-br, F4-bem, M2, M4-bem, M4-tt, MD2, Pi4-bem, V5-ko MA 8, Hela 2019-09-06 16:54
v 18 Tors 2019-05-02 v 18
8 - 13 FHLF15 FHLF15-0217 Hållfasthetslära, allmän kurs II Omtentamen M2, MD2 Vic:1A 2019-09-06 16:54
v 23 Tis 2019-06-04 v 23
14 - 19 FHLF15 FHLF15-0217 Hållfasthetslära, allmän kurs II Tentamen M2, MD2 MA 10A-H 2019-09-06 16:54
v 35 Tis 2019-08-27 v 35
8 - 13 FHLF15 FHLF15-0117 Hållfasthetslära, allmän kurs I Omtentamen M2, MD2 Vic:1A 2019-09-06 16:54
  Tors 2019-08-29
8 - 13 FHLF15 FHLF15-0217 Hållfasthetslära, allmän kurs II Omtentamen M2, MD2 MA 10E-G 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen