Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 44 Fre 2018-11-02 v 44
14 - 19 FAFF10, FFFF10, FMFF15, FYSD13 FAFF10-0316, FFFF10-0117, FMFF15-0110, FYSD13-0911 Kvantformalism, Process- och komponenteknologi, Kvantmekanik och matematiska metoder, Process- och komponentteknologi Tentamen E4, E4-fh, E4-is, F3, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf MA 10A-G 2019-01-08 17:41
v 17 Fre 2019-04-26 v 17
14 - 19 FFFF10, FMFF15, FYSD13 FFFF10-0117, FMFF15-0110, FYSD13-0911 Process- och komponenteknologi, Kvantmekanik och matematiska metoder, Process- och komponentteknologi Omtentamen E4, E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2018-03-22 08:31
v 34 Ons 2019-08-21 v 34
8 - 13 FAFN01, FFFF10, FMFN05, FYSD13, FYSN14, FYST13 FAFN01-0114, FFFF10-0117, FMFN05-0109, FYSD13-0911, FYSN14-0711, FYST13-0701 Skriftlig tentamen, Process- och komponenteknologi, Kaos, Process- och komponentteknologi, Tentamen, Kaos i naturvetenskap och teknik Omtentamen BME4-bf, E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, F4-tf, FYSD13, MSOC2, N3-4 Fys:H421 2018-03-22 08:55
 
Omtentamen
 
Tentamen