Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 3 Fre 2019-01-18 v 3
8 - 13 EXTG55, KEMM15, KEMM19, KEMM27, MOBA02 EXTG55-0117, KEMM15-0811, KEMM19-1101, KEMM27-0703, MOBA02-0711 Biokemi, Strukturbioinformatik, Optiska metoder i molekylär spektroskopi, Modellverktyg för kemister, Cellens kemi Tentamen KEMM15, KEMM19, KEMM27, MOBA02, N4-nbm Sparta:A-C 2019-09-06 16:55
v 23 Mån 2019-06-03 v 23
14 - 19 EXTG55, KEMB09, KEMM28, MOBA02 EXTG55-0117, KEMB09-0711, KEMM28-0711, MOBA02-0711 Biokemi, Fysikalsk kemi - grundkurs, Molekylär kvantmekanik, Cellens kemi Tentamen KEMB09, KEMM28, MOBA02, N4-nbm Eden 022, Eden 025-026 2019-09-06 17:10
v 34 Ons 2019-08-21 v 34
8 - 13 EXTG55, MOBA02 EXTG55-0117, MOBA02-0711 Biokemi, Cellens kemi Omtentamen BME4, MOBA02, N4-nbm KC:H-I 2019-09-06 17:47
 
Omtentamen
 
Tentamen