Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 12 Mån 2019-03-18 v 12
14 - 19 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra Tentamen B1, K1, W1 Sparta A-D, Hela Samtidigt med FMAB20 2019-09-06 16:54
v 18 Lör 2019-05-04 v 18
8 - 13 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra Omtentamen B1, K1, W1 MA 8, Hela Samtidigt som FMAB20 2019-09-06 16:54
v 35 Ons 2019-08-28 v 35
8 - 13 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra Omtentamen B1, K1, W1 MA 10I-J Tillsammans med FMAB20 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen