Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Tors 2019-01-17 v 3
8 - 13 EXTG05 EXTG05-0116 Skriftlig tentamen Tentamen BME3, N4 Sparta:C 2019-09-06 16:54
v 17 Tis 2019-04-23 v 17
8 - 13 EXTG05 EXTG05-0116 Skriftlig tentamen Omtentamen BME3, N4 Lokal: inst 2018-03-21 13:56
v 35 Tors 2019-08-29 v 35
8 - 13 EXTG05 EXTG05-0116 Skriftlig tentamen Omtentamen BME3, N4 Lokal: inst 2018-03-21 13:58
 
Omtentamen
 
Tentamen