Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 17 Ons 2019-04-24 v 17
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0117 Skriftlig tentamen Omtentamen BME3 E:3336 2019-09-06 16:54
v 23 Ons 2019-06-05 v 23
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0117 Skriftlig tentamen Tentamen BME3 Vic:3D 2019-09-06 16:54
v 34 Ons 2019-08-21 v 34
8 - 13 EXTG01 EXTG01-0117 Skriftlig tentamen Omtentamen BME3 E:3336 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen