Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 44 Tis 2018-10-30 v 44
14 - 19 ETTN15 ETTN15-0112 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Tentamen C5-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 MA 10E 2018-11-02 14:53
v 18 Fre 2019-05-03 v 18
8 - 13 ETTN15 ETTN15-0112 Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Omtentamen C5-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 E:2311 Tills med ETEN10 2018-03-26 14:07
 
Omtentamen
 
Tentamen