Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Mån 2018-10-22 v 43
8 - 10 MMVF01 Dugga M2, MD2 MA 10A-G 2018-11-02 14:49
v 51 Fre 2018-12-21 v 51
14 - 15 MMVF01 Dugga M2, MD2 Sparta A-D, Hela 2019-01-08 17:15
v 3 Ons 2019-01-16 v 3
8 - 13 MMVF01 MMVF01-0417 Termodynamik och strömningslära Tentamen M2, MD2 Vic:3-HELA 2019-09-06 16:54
v 17 Tis 2019-04-23 v 17
8 - 13 MMVA01, MMVF01, MMVF10, MVKF15, MVKN95 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF10-0117, MVKF15-0110, MVKN95-0118 Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Grundläggande fordonssystem, Skriftlig tentamen Omtentamen BI2, F4-bem, I4, M2, M4-tt, M5-en, MD2, Pi4-bem MA 10I-J 2019-09-06 16:54
v 34 Tis 2019-08-20 v 34
8 - 13 MMVA01, MMVF01, MMVF10, MVKN55, MVKN65 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF10-0117, MVKN55-0113, MVKN65-0115 Termodynamik med strömningslära för BI, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik Omtentamen BI2, F4-bem, F4-es, I4, M2, M4-en, M4-tt, MD2, Pi4-bem, W4-es M:L2 2019-09-06 16:54
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen