Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 3 Fre 2019-01-18 v 3
8 - 13 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Tentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 MA 9C-F 2019-09-06 16:54
v 18 Fre 2019-05-03 v 18
14 - 19 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Omtentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 MA 8A 2019-09-06 16:54
v 34 Lör 2019-08-24 v 34
8 - 13 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Tentamen, Material- och produktionsstyrning Omtentamen B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4-lp, MD4, MLOG1 Sparta:B Gemensam tentamen för MIOF01, MIOF10 samt MIOF15. 2019-09-06 16:54
 
Omtentamen
 
Tentamen