Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 12 Ons 2019-03-20 v 12
14 - 19 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Tentamen F4-f, F4-tf Fys:H421 2018-03-27 14:24
v 35 Ons 2019-08-28 v 35
14 - 19 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtentamen F4-f, F4-tf 2019-05-21 13:35
 
Omtentamen
 
Tentamen