Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 41 Fre 2018-10-12 v 41
10 - 12 FAFF10 Dugga F3 Kårhusets Gasquesal 2018-11-02 14:49
v 44 Fre 2018-11-02 v 44
14 - 19 FAFF10, FFFF10, FMFF15, FYSD13 FAFF10-0316, FFFF10-0117, FMFF15-0110, FYSD13-0911 Kvantformalism, Process- och komponenteknologi, Kvantmekanik och matematiska metoder, Process- och komponentteknologi Tentamen E4, E4-fh, E4-is, F3, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf MA 10A-G 2019-01-08 17:41
v 51 Mån 2018-12-17 v 51
8 - 12 FAFF10 FAFF10-0416 Kärnfysik Tentamen F3 MA 10A-D 2019-01-08 17:10
v 3 Fre 2019-01-18 v 3
14 - 18 FAFF10 FAFF10-0516 Atomfysik Tentamen F3 MA 10A-D 2019-09-06 16:54
v 17 Tis 2019-04-23 v 17
8 - 13 FAFA70, FAFA75, FAFF10 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316 Energi- och omvärldsfysik, Kvantformalism Omtentamen F3, I1, W1 MA 10A-B 2019-09-06 16:54
  Tors 2019-04-25
8 - 13 FAFF10, FMFF05 FAFF10-0516, FMFF05-0108 Atomfysik, Statistisk termodynamik Omtentamen F2-3 Vic:1A-B FAFF10 - 4 timmar 2019-09-06 16:54
v 18 Tors 2019-05-02 v 18
8 - 13 FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen F1-3, M1, Pi1 Sparta:A-C FAFF10 4 timmar, OBS! FMFF01 3 timmar 2019-09-06 16:54
v 34 Tors 2019-08-22 v 34
14 - 19 FAFA70, FAFA75, FAFF10 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0416 Energi- och omvärldsfysik, Kärnfysik Omtentamen F3, I1, W1 Sparta:C 2019-09-06 16:54
v 35 Tis 2019-08-27 v 35
8 - 13 FAFA55, FAFF10, FMFF15, FMFN10, FYST37 FAFA55-0212, FAFF10-0316, FMFF15-0110, FMFN10-0112, FYST37-0901 Tentamen och inlämningsuppgifter, Kvantformalism, Kvantmekanik och matematiska metoder, Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Avancerad kvantmekanik Omtentamen F1, F3, F4-tf, N4-hn, N4-nf Sparta:A 2019-09-06 16:54
  Tors 2019-08-29
8 - 13 FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA80-0217, FAFF10-0516, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Tillämpad vågrörelselära (teori), Atomfysik, Våglära och optik, Vektoranalys Omtentamen F1-3, M1, Pi1 MA 10A-D FAFF10 - 4 timmar, FMFF01 - 3 timmar 2019-09-06 16:54
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen