Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 43 Mån 2017-10-23 v 43
14 - 19 VVRN40 VVRN40-0117 Strömning i naturliga vatten Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr Vic:1A 2018-01-26 14:23
v 15 Ons 2018-04-11 v 15
8 - 13 VVRF01, VVRN40 VVRF01-0107, VVRN40-0117 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Strömning i naturliga vatten Omtentamen MKAT2, MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:N2 2018-05-04 10:42
 
Omtentamen
 
Tentamen