Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 41 Fre 2017-10-13 v 41
8 - 10 VFTA05 Dugga L1 MA 8, Hela 2018-01-26 14:18
v 2 Tis 2018-01-09 v 2
8 - 13 VFTA05 VFTA05-0117 Skriftlig tentamen Tentamen L1 Sparta:A-B 2018-03-19 14:06
v 14 Ons 2018-04-04 v 14
14 - 19 VFRN05, VFTA05, VFTF01, VFTN05, VFTN20, VFTN40 VFRN05-0108, VFTA05-0117, VFTF01-0112, VFTN05-0110, VFTN20-0112, VFTN40-0117 Kommersiella fastighetsköp, Skriftlig tentamen, Nationalekonomi, Fastighetsbildningsprocessen, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper, Fastighetsfinansiering Omtentamen L1, L3, L4-fe, L4-fr, L5-fe, L5-fr, V5-bf MA 9A-B 2018-05-04 10:42
v 35 Tis 2018-08-28 v 35
14 - 19 VFRN05, VFTA05, VFTF01, VFTN40 VFRN05-0108, VFTA05-0117, VFTF01-0112, VFTN40-0117 Kommersiella fastighetsköp, Skriftlig tentamen, Nationalekonomi, Fastighetsfinansiering Omtentamen L1, L3, L4-fe, L4-fr, V5-bf Vic:3B OBS!! Ny lokal! 2018-09-10 12:14
 
Dugga
 
Omtentamen
 
Tentamen