Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Ons 2018-03-14 v 11
14 - 19 KMBF01, KMBF10 KMBF01-0116, KMBF10-0117 Molekylär cellbiologi, del 1, Kvalitet och produktsäkerhet Tentamen B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K4-l, MBIO2, MLIV1, W2 Kårhusets Gasquesal 2018-04-06 16:25
v 15 Fre 2018-04-13 v 15
8 - 13 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0117, KMBN05-0117 Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering Omtentamen B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:H-I 2018-05-04 10:42
v 35 Ons 2018-08-29 v 35
8 - 13 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0117, KMBN05-0117 Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering Omtentamen B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:H-I 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen