Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2017-10-24 v 43
8 - 13 FMSF70, MASB02 FMSF70-0217, MASB02-0706 Tentamen Tentamen B3, BME3, K3, MASB02, N3 Vic:1-HELA 2018-01-26 14:23
v 15 Tis 2018-04-10 v 15
8 - 13 FMS086, FMS140, FMSF70, FMSF75, MASB02 FMS086-0115, FMS140-0115, FMSF70-0217, FMSF75-0217, MASB02-0706 Tentamen Omtentamen B3, BME3, K3, MASB02, N3, W3 Sparta:A 2018-05-04 10:42
v 35 Fre 2018-08-31 v 35
8 - 13 FMS086, FMS140, FMSF70, FMSF75, FMSN25, MASB02, MASM24 FMS086-0115, FMS140-0115, FMSF70-0217, FMSF75-0217, FMSN25-0115, MASB02-0706, MASM24-0705 Tentamen Omtentamen B3, BME3, F5-fm, I5-fir, K3, MASB02, MASM24, N3, Pi5-fm, W3 Vic:2D OBS!! Ny lokal!, Tills m FMSF10 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen