Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2017-10-26 v 43
8 - 11 FMIN30 FMIN30-0117 Tentamen och inlämningsuppgift Tentamen E4-em, F4-es, V4-tv, W4-es, W4-ms, W4-p Vic:2A 2018-01-26 14:23
v 14 Fre 2018-04-06 v 14
8 - 11 FMIN30 FMIN30-0117 Tentamen och inlämningsuppgift Omtentamen E4-em, F4-es, V4-tv, W4-es, W4-ms, W4-p Gemensam omtentamen för VTVA01, FMIN30 samt VVBF20 i sal MA 10G., Inst 2018-03-26 13:28
v 34 Tors 2018-08-23 v 34
8 - 13 FMIF01, FMIF05, FMIF10, FMIF35, FMIF50, FMIN15, FMIN25, FMIN30 FMIF01-0213, FMIF05-0214, FMIF10-0113, FMIF35-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, FMIN25-0117, FMIN30-0117 Tentamen, Tentamen och miljörättsprojekt, Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Tentamen och inlämningsuppgift Omtentamen E3, E4-em, E4-ki, F4-es, I3, Pi3, V2, V4-tv, W3, W4-es, W4-ms, W4-p Sparta:B FMIF01 4 timmar FMIF05 4 timmar FMIF10 4 timmar FMIF35 3 timmar FMIF50 3 timmar FMIN15 3 timmar 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen