Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 14 Ons 2018-04-04 v 14
8 - 13 FBR012, FBRF01, FYSD11 FBR012-0100, FBRF01-0117, FYSD11-0901 Grundläggande förbränning Omtentamen F4-es, K4, M4, W4-es Inst 2018-03-16 10:38
v 22 Ons 2018-05-30 v 22
8 - 13 FBRF01, FYSD11 FBRF01-0117, FYSD11-0901 Grundläggande förbränning Tentamen F4-es, K4, M4, W4-es Vic:1B-C 2018-06-05 17:25
v 35 Ons 2018-08-29 v 35
8 - 13 FBRF01, FYSD11 FBRF01-0117, FYSD11-0901 Grundläggande förbränning Omtentamen F4-es, K4, M4, W4-es Inst 2017-03-20 15:03
 
Omtentamen
 
Tentamen