Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 14 Tors 2018-04-05 v 14
14 - 19 ESS030, ESSF20, FAF260, FAFA80, FAFF30, FAFF40, FAFN25, FMFF01, FYST14 ESS030-0111, ESSF20-0117, FAF260-0110, FAFA80-0217, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FAFN25-0217, FMFF01-0109, FYST14-0711 Komponentfysik, Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik, Skriftlig tentamen, Vektoranalys, Tentamen Omtentamen BME5-bf, D4, E2, E3-ki, F1-2, F4-es, F4-f, F4-mt, FYST14, M1, N4-m, Pi1 MA 9C-E OBS! FMFF01 - 3 timmar 2018-05-04 10:42
v 22 Tors 2018-05-31 v 22
14 - 19 FAFA80, FAFF30, FAFF40 FAFA80-0217, FAFF30-0113, FAFF40-0116 Tillämpad vågrörelselära (teori), Våglära och optik Tentamen F1, M1, Pi1 Vic:2A-C, Vic:3-HELA 2018-06-05 17:25
v 34 Tors 2018-08-23 v 34
8 - 13 FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FAFN35, FMFF01 FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FAFN35-0117, FMFF01-0109 Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik, Våglära och optik, Medicinsk optik, Vektoranalys Omtentamen BME4-bf, D4, E3-ki, E4-mt, F1-3, F4-f, F4-mt, M1, N4, Pi1, Pi4 Sparta:C-D FAFF10 - 4 timmar!, OBS! FMFF01 - 3 timmar 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen