Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 11 Fre 2018-03-16 v 11
14 - 19 EXTG40, EXTG70, MNXC01 EXTG40-0118, EXTG70-0117, MNXC01-1601 Miljörätt, Tentamen Tentamen EXTG40-18V, EXTG70-18V, L3, MNXC01-18V, W4-ms MA 10A-D Tentamen. Lokal Annexet MA10 A-D, adress Sölvegatan 20. 2018-04-06 16:25
v 14 Lör 2018-04-07 v 14
8 - 13 EXTG40, EXTG70, GEMA60, MNXC01 EXTG40-0118, EXTG70-0117, GEMA60-0107 Miljörätt, Juridik för tekniker Omtentamen EXTG40-18V, EXTG70-18V, GEMA60-17H, L3, MNXC01-18V, W4-ms MA 9C-D Omtentamen. Lokal Annexet MA9 C-D, adress Sölvegatan 20. Anmälan senast den 4 april till pernilla.hakansson@har.lu.se. 2018-05-04 10:42
v 35 Ons 2018-08-29 v 35
8 - 13 EXTG40, EXTG70, GEMA60, MNXC01 EXTG40-0118, EXTG70-0117, GEMA60-0107 Miljörätt, Juridik för tekniker Omtentamen EXTG40-18V, EXTG70-18V, GEMA60-17H, L3, MNXC01-18V, W4-ms Kårhusets Gasquesal Omtentamen. Lokal Gasque Kårhuset LTH, adress John Ericssons väg 3. Anmälan senast en vecka före tentamen till pernilla.hakansson@har.lu.se. 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen