Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 14 Fre 2018-04-06 v 14
14 - 19 EITN75 EITN75-0118 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 10 platser 2017-03-22 14:56
v 22 Fre 2018-06-01 v 22
14 - 19 EITN75 EITN75-0118 Tentamen Tentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 MA 9E-F 2018-09-10 12:14
v 35 Ons 2018-08-29 v 35
8 - 13 EITN75 EITN75-0118 Tentamen Omtentamen C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 12 platser 2017-03-22 14:55
 
Omtentamen
 
Tentamen