Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2018-01-08 v 2
8 - 13 MIOF15, MION50 MIOF15-0116, MION50-0115 Tentamen, Kvalitetsstyrning Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, I4, I5-lf, I5-pr, K5, M4, M5-lp, MD4, MLOG2 Vic:2B-C Med MIOA12 MION05 och MIOF01 2018-03-19 14:06
v 14 Tors 2018-04-05 v 14
8 - 13 MIOF15 MIOF15-0116 Tentamen Omtentamen B5, C5, D5, E4-pla, K5, M4, MD4 MA 9C 2018-05-04 10:42
v 34 Fre 2018-08-24 v 34
14 - 19 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Tentamen, Material- och produktionsstyrning Omtentamen B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4-lp, MLOG1 Sparta:A 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen