Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Fre 2018-03-16 v 11
14 - 19 FFFN25, FYST50 FFFN25-0115, FYST50-1511 Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen E4-fh, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST50, N4-hn, N4-nf MA 10E-F 2018-04-06 16:25
v 15 Tors 2018-04-12 v 15
8 - 13 FFFN05, FFFN25, FYST40, FYST50 FFFN05-0109, FFFN25-0115, FYST40-0901, FYST50-1511 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Skriftlig tentamen, Nanomaterial - termodynamik och kinetik, Tentamen Omtentamen E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST40, FYST50, K4-m, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 2017-10-26 10:54
v 34 Fre 2018-08-24 v 34
8 - 13 FFFN25, FFFN35, FYST24, FYST50 FFFN25-0115, FFFN35-0317, FYST24-0711, FYST50-1511 Skriftlig tentamen, Tentamen Omtentamen E4-fh, F4, F4-f, F4-hn, F4-nf, FYST24, FYST50, N4-hn, N4-nf Fys:H421 2017-10-26 10:54
 
Omtentamen
 
Tentamen