Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 15 Tis 2018-04-10 v 15
14 - 19 KFKN05, KLGN25, KLGN30 KFKN05-0112, KLGN25-0117, KLGN30-0116 Yt- och kolloidkemi, Livsmedelsteknologi för formulering, Livsmedelskemi och nutrition Omtentamen B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLIV1, N4-m KC:H-I 2018-05-04 10:51
v 22 Fre 2018-06-01 v 22
8 - 13 KFKN05 KFKN05-0112 Yt- och kolloidkemi Tentamen B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLIV1, N4-m MA 9E-F 2018-09-10 12:14
v 34 Mån 2018-08-20 v 34
8 - 13 KFKN05, KLGN15, KLGN30 KFKN05-0112, KLGN15-0117, KLGN30-0116 Yt- och kolloidkemi, Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument, Livsmedelskemi och nutrition Omtentamen B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLIV1, N4-m KC:M 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen