Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tis 2017-10-24 v 43
8 - 13 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Tentamen BME4, D4-ks, E4, F4-bg, F4-bm, I4, M4, MASC03, Pi4-bg, Pi4-ssr Sparta:C-D 2018-01-26 14:23
v 2 Fre 2018-01-12 v 2
8 - 13 FMSF15, FMSF60, MASC03 FMSF15-0115, FMSF60-0117, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen BME4, C4-sec, D4-ks, E4, F4-bg, F4-bm, I4, M4, MASC03, Pi4-bg, Pi4-ssr, RH4-rh MH:333 Tills m FMSN55 2017-04-11 15:20
v 35 Tors 2018-08-30 v 35
8 - 13 FMSF15, MASA01, MASB11, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Tentamen Omtentamen BME4, D4-ks, E4, F4-bg, F4-bm, I4, M4, MASB11, MASC03, Pi4-bg, Pi4-ssr Vic:2C OBS!! Ny lokal! 2018-09-10 12:14
 
Omtentamen
 
Tentamen