Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 11 Tors 2018-03-15 v 11
8 - 13 FAFN15, FYST35 FAFN15-0107, FYST35-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi Tentamen F4, FYST35, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 2017-10-26 08:25
v 15 Mån 2018-04-09 v 15
8 - 13 FAFN01, FAFN15, FYSN14, FYST35 FAFN01-0114, FAFN15-0107, FYSN14-0711, FYST35-0901 Skriftlig tentamen, Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Tentamen Omtentamen BME4-bf, E4-fh, F4, F4-f, FYSN14, K4-m, N4-m, N4-nf Fys:H421 2017-03-21 09:09
 
Omtentamen
 
Tentamen