Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Lör 2017-01-14 v 2
8 - 13 VRSN10 VRSN10-0116 Tentamen Tentamen MKAT1, RH4 Vic:3B 2017-11-15 12:45
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 VRSN10 VRSN10-0116 Tentamen Omtentamen MKAT1, RH4 Kontakta inst. för info., Tentan inställd! 2017-04-12 09:20