Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 2 Tis 2017-01-10 v 2
8 - 13 VVRN25 VVRN25-0115 Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr Sparta:C 2017-11-15 12:44
v 16 Fre 2017-04-21 v 16
8 - 13 VVRN25 VVRN25-0115 Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning Omtentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr V:O1 2017-11-15 12:44