Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 22 Tis 2017-05-30 v 22
8 - 13 EIEN25 EIEN25-0115 Kraftelektronik Tentamen E4-em, M4-me Sparta:A 30 platser 2017-11-15 12:44
v 33 Tors 2017-08-17 v 33
8 - 13 EIEN25 EIEN25-0115 Kraftelektronik Omtentamen E4-em, M4-me M:IEA (M:1496) 2016-09-29 18:46
 
Omtentamen
 
Tentamen