Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Fre 2016-10-28 v 43
8 - 13 EDAN65 EDAN65-0114 Tentamen Tentamen C4, D4-is, D4-pv, E4, F4-pv Kårhusets Gasquesal 90 pers. 2016-09-29 21:21
v 51 Ons 2016-12-21 v 51
8 - 13 EDAN65 EDAN65-0114 Tentamen Omtentamen C4, D4-is, D4-pv, E4, F4, F4-pv, Pi4 E:1124 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen