Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Ändrad
v 22 Tis 2017-05-30 v 22
8 - 13 EDAF35 EDAF35-0115 Tentamen i operativsystem Tentamen C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4 MA 8B-C 2017-11-15 12:44
v 33 Tors 2017-08-17 v 33
8 - 13 EDAF35 EDAF35-0115 Tentamen i operativsystem Omtentamen C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4 E:2116 2017-06-08 16:17
 
Omtentamen
 
Tentamen