Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Ons 2016-10-26 v 43
8 - 13 EDAF25 EDAF25-0217 Tentamen Omtentamen IDA2 3T C525 Samtidigt som EDA061 2017-11-15 12:44
v 1 Ons 2017-01-04 v 1
8 - 13 EDAF25 EDAF25-0217 Tentamen Omtentamen IDA2 3T C521 Samtidigt som EDA061 2017-11-15 12:44
v 22 Tors 2017-06-01 v 22
14 - 19 EDAF25 EDAF25-0217 Tentamen Tentamen IDA2 3T C548 2017-11-15 12:44
v 34 Mån 2017-08-21 v 34
8 - 13 EDAF25 EDAF25-0217 Tentamen Omtentamen IDA2 3T C547 2017-11-15 13:05
 
Omtentamen
 
Tentamen