Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Mån 2017-01-09 v 2
8 - 13 EDAA30 EDAA30-0114 Tentamen Tentamen IDA2 3T E218, 3T E224 Samtidigt som EDAA01 2017-11-15 12:43
v 16 Tis 2017-04-18 v 16
8 - 13 EDAA30 EDAA30-0114 Tentamen Omtentamen IDA2 3T C548 Tills m EDI610 2017-11-15 12:43
v 33 Mån 2017-08-14 v 33
8 - 13 EDAA30 EDAA30-0114 Tentamen Omtentamen IDA2 3T C525 ETEF05, Samtidigt som EDAA01 Tills m 2017-11-15 12:43
 
Omtentamen
 
Tentamen