Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 43 Tors 2016-10-27 v 43
14 - 17 MVKN40 MVKN40-0112 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Tentamen F4-es, M4-en, M4-fo, M5-en, W4-es Eden 022, Eden 026 2016-09-29 22:04
v 51 Tors 2016-12-22 v 51
8 - 11 MVKN40 MVKN40-0112 Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtentamen F4-es, M5-en, W4-es 2016-09-29 21:34
v 33 Tors 2017-08-17 v 33
8 - 13 MVK051, MVKN35, MVKN40, MVKN55, MVKN65 MVK051-0199, MVKN35-0111, MVKN40-0112, MVKN55-0113, MVKN65-0115 Ång- och gasturbinteknik, Energimarknader, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik Omtentamen F4-es, I3-4, M4-en, M4-tt, M5-en, W4-es M:L2 MVKN35 08:00-11:00 MVKN40 08:00-11:00 MVKN65 08:00-11:00 2017-11-15 12:45
 
Omtentamen
 
Tentamen